Particulieren

De plicht om belastingaangifte te doen is een administratieve last. Zonder specialistische fiscale kennis is de kans reëel, dat u te veel belasting betaalt. Of dat achteraf blijkt, dat u te weinig heeft betaald. Muntinga & Partners verzorgt graag uw belastingaangifte, ook wanneer u (tijdelijk) in het buiteneland woont.

Muntinga & Partners zorgt dat u optimaal gebruik maakt van de (fiscale) wetgeving. Ons doel is u zo min mogelijk belasting te laten betalen. Om te zorgen dat alle relevante informatie in de aangifte wordt meegenomen, maken wij gebruik van een overzichtelijke checklist. Tevens helpen wij u graag bij het beoordelen van ontvangen aanslagen en het indienen van uw (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting.

"Ons doel is u zo min mogelijk belasting te laten betalen."

Scroll naar boven