Home > NOAB

Wat is het NOAB en wat houdt het NOAB-lidmaatschap in ?

De NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) is een vereniging van gekwalificeerde ondernemers die werkzaam zijn in de administratieve en fiscale dienstverlening. Naar schatting 15 procent van de werkzame administratiekantoren in Nederland zou op basis van de kwaliteitseisen van NOAB in aanmerking komen voor lidmaatschap. Kortom: lang niet alle administratie- en belastingadvieskantoren zijn NOAB-waardig. Juist de strenge kwalificatie-eisen geven de klanten van NOAB-kantoren ‘zekerheid in kwaliteit’.

Een NOAB lid is:

de administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt;
– de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
– de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert;
– de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen;
– de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden;
– de vertrouwensman die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is de gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren er geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.

Garantie

De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op het onafhankelijke Geschillencollege of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.

Permanente kwaliteitscontrole

De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een ‘herkwalificatie’.