Home > Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is.

Muntinga & Partners en Horizontaal Toezicht
Op 22 oktober 2014 heeft Muntinga & Partners een convenant ondertekend met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht. Op deze manier hebben we de relatie met de Belastingdienst verbeterd en wordt er op relevante zaken constructief overleg met gevoerd.

Voor informatie over Horizontaal Toezicht kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

10455756_743429382396794_5932115208053649407_n